El nostre servei d’assessoria en el procés concursal comença quan ens expliques la crisi que travessa la teva empresa. Des del primer moment t’assessorem sobre totes les alternatives possibles d’acord amb el teu cas particular.

Sempre es tractarà d’arribar a un pacte amb els creditors establint acords amb els mateixos sobre la base de plans de viabilitat i calendaris de pagament. En cas contrari l’empresa es veurà abocada al tancament empresarial de forma ordenada per a evitar responsabilitats de l’òrgan d’administració.

En aquests procediments concursals a més del deutor o deutors ens trobem amb la figura de l’Administrador Concursal, que és un professional moltes vegades de l’àmbit jurídic amb coneixements econòmics i empresarials i nomenat pel Jutjat que s’encarrega de la gestió de la crisi empresarial. Aquesta figura defensarà els interessos dels creditors.

El nostre servei de procés concursal inclou:

  • Anàlisi de la situació concursal i assessorament en actuacions de reestructuració patrimonial.
  • Negociació amb els creditors de la societat i creació de calendaris de pagaments en funció de plans de viabilitat que es consensuen amb l’empresa.
  • Direcció i tramitació de procediments concursals i representació en un altre ordre als creditors afectats.

El benefici que obtindràs del nostre servei de Procediment Concursal és l’optimització dels procediments i l’obtenció de solucions diverses als seus problemes econòmics en funció del moment de la crisi empresarial en la qual comencem els nostres treballs. A vegades l’aportació d’un soci industrial o la cerca d’un millor finançament són suficients i unes altres comporten un procés més profund de reestructuració. Tot això requereix una alta especialització i professionals amb alts coneixements en totes les matèries que afecten aquesta especialitat Concursal: laboral, fiscal, mercantil, civil, etc. El treball en equips multidisciplinaris facilita les solucions globals per a l’empresa.

Articles relacionats