La Llei de la Segona Oportunitat permet eliminar els deutes de particulars, autònoms i empresaris a títol personal. Aquesta llei, implantada en 2015, dóna l’oportunitat a persones amb dificultats econòmiques d’iniciar una nova vida sense arrossegar el pes dels deutes anteriors.

A ETL Global Nexum t’assessorem i acompanyem en tot el procés, tant si és extrajudicial com en concurs de creditors, i investiguem com és la sortida més beneficiosa per a solucionar les obligacions econòmiques adquirides.

  • Anàlisi del compliment dels requisits.
  • Pluralitat de deutes. Parella matrimonials i no matrimonials amb deutes conjunts.
  • Notificació de la declaració d’insolvència a tots els creditors.
  • Procés de liquidació de béns.
  • Avaladors.
  • Impagament d’hipoteca.
  • Situació d’atur, de falta d’ingressos suficients, d’acords passats que no han arreglat el problema, de dació en pagament, etc.

En definitiva, valorem la teva situació a l’efecte de solucionar el problema de la insolvència per falta de liquiditat a través d’Acords de Refinançament o d’Acords Extrajudicials de Pagament, previs a la Via Concursal, en aplicació de la Llei de Segona Oportunitat per a buscar el que es coneix com el Benefici de l’Exoneració del Passiu Insatisfet, (BEPI), és a dir, la cancel·lació dels deutes amb l’objectiu de tornar a començar de zero.