En l’àrea de Dret Processal i Arbitratge els nostres advocats defensen tant a empreses com professionals i treballadors en els conflictes que se’ls presentin. El nostre equip realitza un assessorament estratègic en el qual es contemplen totes les possibilitats.

Els nostres advocats realitzen un estudi exhaustiu, perquè d’aquesta manera puguin apreciar quines són les dimensions del cas i assessorar de la manera més adequada possible, ajustant-se a les necessitats de cada client.

Comptem amb un ampli equip d’advocats, dotats d’una sòlida experiència professional en l’àmbit del dret processal, oferint un excel·lent assessorament de caràcter preventiu o, en el cas d’acudir a tribunals, establint l’estratègia processal adequada en cada cas.

És per això que, per a un assessorament més profund i rigorós, no sols comptem amb advocats processalistes sinó també amb aquells advocats d’ETL GLOBAL NEXUM especialitzats en cadascuna de les matèries cobrint així cada àmbit que els nostres clients puguin necessitar.

T’ajudem en:

Litigis de l’àrea civil

Resolució de contractes civils, incompliment d’obligacions, etc.

Litigis mercantils

Conflictes societaris, responsabilitats contractuals i extra-contractuals, conflictes relatius als contractes d’agència, recursos contra les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat, recursos de l’Agència Tributària i Tresoreria, concursos de societats, concurs de persona física empresària, reclamació de crèdits concursals, etc.

Responsabilitat per mala praxi mèdica.

Litigis executius i declaratius.

Arbitratge i execució

De laudes arbitrals d’àmbit nacional i internacional.

Recursos d’anul·lació

De Laudes arbitrals especialment en l’àmbit de Consum.

Litigació contenciós-adminstrativa.

Dret Penal i Econòmic i programes de Corporate Compliance

Delictes socioeconòmics, de propietat intel·lectual i industrial.

Llei de la segona oportunitat i concursos.

Reclamació extrajudicial

Reclamació de quantitat, gestió de cobraments i actes de conciliació.

El nostre equip compta amb una àmplia experiència en procediments arbitrals i defensa en Jutjats i Tribunals de Justícia. De la mateixa manera, en ETL GLOBAL NEXUM creiem en l’assessorament preventiu i l’estudi exhaustiu de cada cas.