El Dret Mercantil forma part del dret privat i afecta directament i indirectament per la seva relació comercial i societària a un major nombre de facetes del dret d’altres àrees.

La nostra àrea de Dret Mercantil i Societari ofereix tot l’assessorament imprescindible en l’àrea per a oferir un servei integral i adaptat a les necessitats del nostre client.

Especialitats:

T’ajudem a triar l’estructura societària que més s’adequa al teu projecte, societats de capital: Societats Limitades, Societats anònimes. Més de 1000 empreses creades ens avalan, som experts en la creació i monitoratge de societats. La constitució d’una empresa és una tasca complexa a nivell administratiu. És difícil triar el model societari que més convé, per ells, cal comptar amb l’ajuda d’un expert. En ETL GLOBAL NEXUM comptem amb especialistes en la matèria de constitució de societat, siguin societats limitades o societats anònimes, així com, societats col·lectives, comunitats de béns, unions temporals d’empreses (UTE) i assessorament a Startups. Realitzant un seguiment minuciós de tot el procés fins al registre de la societat.

Els acords entre socis regula i millora les relacions entre aquests una vegada la societat ha estat constituïda. És un complement indispensable per als estatuts de la societat i consolida la seva estabilitat durant el cicle de vida d’aquesta. També anomenats acords extra-estatuaris, actuen en el mercat jurídic amb la mateixa força normativa que els propis estatuts de la societat, i per tant, té força de llei. El nostre equip mercantil realitza un procés a mesura per a la redacció de l’acord parasocial clàusula a clàusula, per a avaluar l’opció que més s’adapta a les necessitats dels socis.

És comú, que transcorregut un temps des de la constitució d’una societat, sigui necessari realitzar una ampliació o una reducció de capital. Els motius que provoquen aquest tipus d’operacions són molt diversos: inversions externes, descapitalització de la societat, préstecs de socis, capitalització de reserves o fins i tot pèrdues. El nostre equip d’advocats mercantilistes avalua cada cas per a així desenvolupar l’estratègia més beneficiosa per a l’empresa. Analitzant l’historial mercantil de la mateixa i assessorant el client sobre la millor manera d’executar l’operació.

Les fusions i adquisicions o Mergers & Acquisitions (M&A) són procediments íntimament lligats a l’estratègia empresarial que consisteixen en l’agrupació o compra de societats o actius. Les fusions i adquisicions poden arribar a ser operacions molt complexes, per a això, els professionals de ETL GLOBAL NEXUM ofereixen un servei del més alt nivell, posant la seva experiència i professionalitat en cada cas que se’ls presenten.

Per al bon funcionament d’una societat és necessari tenir constantment actualitzat el llibre d’Actes i de socis de l’empresa. Després de les recents modificacions en les normatives respecte al llibre d’actes i de socis, moltes empreses es troben desactualitzades en aquest aspecte, per la qual cosa és necessari la intervenció d’un professional que realitzi les actualitzacions pertinents en els llibres passats i estableixi els paràmetres dels futurs. Aquest servei garanteix la validesa de tots els acords aconseguits en les Juntes Generals i els Consells d’Administració.

Són diversos els motius que impulsen als socis a prendre la decisió de dissoldre i liquidar la seva societat: per cessament de l’exercici de la societat, per conclusió de l’empresa, per pèrdues de la societat o simplement per mer acord en Junta General dels socis. És important establir els motius pels quals es decideix dissoldre i posteriorment liquidar una societat, o si es pot executar de manera simultània. En ETL GLOBAL NEXUM establim el millor canal de treball per a la consecució de la dissolució i/o liquidació. El nostre equip supervisa personalment tot el procés des de la redacció de l’acta d’acords de dissolució i/o liquidació fins a la seva inscripció en el registre mercantil corresponent.

La nostra àmplia experiència en els mercats, tant nacional com internacional, l’atenció personalitzada al client, i el mestratge dels nostres professionals en totes les àrees del dret mercantil, componen els aspectes indispensables per a assistir totes les necessitats d’una empresa.