El Dret de Família està compost per un conjunt de normes jurídiques que regulen les relacions i les successions de la unitat familiar. Aquesta pràctica té com a objectiu prevenir i solucionar possibles conflictes.

A ETL Nexum ens encarreguem d’assessorar i defensar els teus interessos i els de la teva família en tots els àmbits del dret de família.

T’assessorem en:

Acords prematrimonials: pactes en previsió de ruptura i ordenació patrimonial del matrimoni o parelles de fet.

Divorci, separació o nul·litat.

  • Tributació de les Inversions Espanyoles a l’Estranger
  • De mutu acord: Judicial i Notarial

Nul·litat matrimonial eclesiàstica

Guarda i tutela

Redacció de plans de criança

Servei de mediació familiar

Divorcis internacionals

Reclamació de pensions d’aliments

Parella de fet

Per què confiar el futur de la teva família a ETL GLOBAL NEXUM?

  • T’assessorem sobre les accions que més et convenen en cada cas.
  • Assistència al Jutjat.
  • Redacció de la demanda.
  • Redacció del Conveni Regulador.
  • Assessorament telefònic